ขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์  กรณีที่โครงสร้างพื้นชำรุด เสียหาย

1.ขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนซ่อมแซมพื้นผิวเดิมที่ชำรุด
         ขั้นตอนที่ 1 ขัดด้วยเครื่องเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก และบริเวณที่ยึดเกาะไม่ดีหลุดออก
         ขั้นตอนที่ 2 ใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น ดูดสิ่งที่ขัดออกจนสะอาด
2.ขั้นตอนการเตรียมผิวที่ชำรุดแบบต่าง ๆ
     2.1 ขั้นตอนการเตรียมผิว กรณีพื้นผิวเดิมมีปัญหาหลุดล่อน และไม่เรียบสำหรับผิวแอสฟัลติกคอนกรีต, ทรายล้าง,คอนกรีต และผิวสนามเก่าทั่วไป
         ขั้นตอนที่ 1 ผสมปูน น้ำ ทรายซิลิก้า และ Masco Bond XL  ตามสัดส่วนที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด ให้เข้ากัน แล้วนำไปคราด บริเวณที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นแอ่ง หรือแตกร้าว แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง โดยใช้ เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
         ขั้นตอนที่ 2 ผสมปูน น้ำ ทรายซิลิก้า และ  Masco Bond XL   ตามสัดส่วนที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด หรือ อาจเพิ่มปริมาณน้ำ และ Masco Bond XL เพื่อให้ส่วนผสมมีความเหลวมากขึ้น (ตามสภาพพื้นดิน) จากนั้นคราดให้เต็มพื้นที่ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ  2 – 3  ชั่วโมง
     2.2 ขั้นตอนการเตรียมผิว กรณีพื้นผิวเดิมมีรอยแตกร้าว สำหรับผิวแอสฟัลติกคอนกรีต, ทรายล้าง , คอนกรีต และผิวสนามเก่าทั่วไป
          ขั้นตอนที่ 1 ผสมปูน น้ำ ทรายซิลิก้า และ Masco Bond XL   ตามสัดส่วนที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดให้เข้ากัน แล้วนำไปคราดบริเวณที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นแอ่ง หรือแตกร้าว แล้วทิ้งไว้ ให้แห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง 
          ขั้นตอนที่ 2 ใช้ไฟเบอร์ตัดรอยแนวตัดที่แตกร้าว เพื่อให้รอยแนวนั้นมีขนาดกว้างขึ้นเล็กน้อย
          ขั้นตอนที่ 3 ให้ Masco Rubber หยอดลงไปในรอยแนวที่แตกร้าวให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง


สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณกฤษดา โทร.081-867-4336